El 5 d’octubre ha començat una nova edició de la “FORMACIÓ PER A LA NOVA CIUTADANIA”.

La setena ja!

L’Associació Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona (ACOF), està integrada actualment per quatre entitats (PROBENS, Fundació Migra Studium, Eicascantic i Fundació Servei Solidari) , es va constituir com a entitat pròpia al novembre de l’any passat, com a culminació del treball comú que diferents entitats portàvem fent des del 2011 per al conjunt d’entitats que conformen la Coordinadora de la Llengua, dins de la Xarxa d’Acollida de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta formació consta de diverses sessions formatives en les quals es treballen els coneixements i competències necessàries per a la tasca dels i les formadors/es de persones adultes migrades. El programa tracta aspectes com les diferents cultures presents a les aules, les metodologies d’ensenyament de segones llengües, l’alfabetització, la participació en ciutadania activa; la llei d’estrangeria; etc.

Us convidem a consultar el programa, ja que encara sou a temps d’inscriure-us a algunes sessions concretes:

Curs Formació de la nova ciutadania: llengua, cultura i participació

 

FormacioNovaciutdania_Oct2017-001                                             20171005_165246