El 14 de juliol vam tenir una sessió de formació bàsica en riscos laborals, adreçada a les tres persones que s’han incorporat últimament a l’equip de Probens.

Aquestes sessions les fem periòdicament per a que tot el personal de la nostra entitat estigui format mínimament en aquest àmbit. Tot i no tenir una activitat d’alt risc en quant a accidents laborals, sí que és veritat que la part de salut psicosical és un dels aspectes dels que hem de tenir més cura. Treballar diàriament en l’atenció de col·lectius en risc, suposa que ens hem de protegir i saber gestionar les nostres emocions adequadament per tal de poder intervenir de la millor manera possible  amb els nostres usuaris.

En aquest sentit, estem pensant en realitzar una formació interna durant l’últim trimestre de l’any, que ens ajudi especialment a tractar aquests aspectes piscosocials que ens preocupen.