El divendres 18 de març Probens va iniciar el procés per obtenir la certificació en qualitat ISO:9001. Divuit persones vinculades a l’entitat, la majoria treballadors de les dues delegacions, però també membres de la Junta directiva i practicants, van prendre part en la formació sobre la nova norma, que ha canviat aquest any i que serà en la que ens volem certificar a finals de juny.

Aquest procés suposa revisar la planificació estratègica i treballar la qualitat com una filosofia d’actuació de l’associació. És un procés important, en el que han d’estar vinculades totes les persones que hi treballen i hi col·laboren d’alguna manera. És també un repte per a tot l’equip perquè suposa escriure els processos que es fan servir per als diferents serveis, alguns dels quals estan molt ben documentats, però amb d’altres cal fer la feina de nou pel fet que aquest any és la primera vegada que es desenvolupen.