El dia 9 de juliol va haver a Madrid una reunió informativa per a la nova convocatòria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pel que fa a projectes per a persones immigrants, refugiades i/o demandant d’asil. Aquesta nova convocatòria es gestiona pel Fons Social Europeu (FSE) i Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) pel nou període de finançament europeu 2014-2020.

De la convocatòria cal destacar que els criteris d’admissibilitat de les entitats són més estrictes, així com la valoració del resultats a través dels indicadors que cada entitat defineixi en els projectes. Per altra banda, les persones que encara no tinguin un permís de residència i/o de treball però que estiguin en procés, podran ser incloses en els programes.