El 15 de juliol ha tingut lloc la primera reunió del projecte Transpar-ent,  una experiència finançada per l’Ajuntament de Barcelona i gestionada pel grup de treball sobre transparència del  Departament de Comunicació de la UAB.

Es tracta de que 11 entitats seleccionades d’entre diferents àmbits de l’associacionisme de Barcelona segueixin un procés acompanyat d’aplicació dels criteris de transparència descrits en la guia que aquest Grup de Treball va publicar fa uns mesos.

Probens és una de les entitats escollides. Vam ser proposat per la FCVS, de la qual en som membres, ja que vam fer un primer taller amb la Federació sobre el tema a finals del 2014.

El repte és tenir tots els documents i la informació de transparència penjada a la nostra web a finals del mes d’octubre. A veure com ens va!