Probens va organitzar, el 17 de maig, una trobada dels experts que han participat, al llarg de cinc anys, en els cursos ofertats des de la Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua, integrada per les entitats EICA, Servei Solidari, Migrastudium i Probens.

En la trobada, en la que van participar-hi 15 persones, es va revisar el contingut i els diferents formats que ha tingut aquesta formació al llarg d’aquests anys. També es va fer un recull d’idees per a renovar i ofertar altres continguts, de manera que es puguin anar captant nous públics. El balanç dels cursos realitzats en aquest període ha estat molt positiu. La sessió va acabar amb un aperitiu i un brindis per molts més anys de col·laboració.