La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida (@catemprenudl) va organitzar la jornada „Emprenedoria social avui: oportunitats i reptes. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té com a objectius fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies així com organitzar cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria.

En aquesta sessió vam tenir l’oportunitat de conèixer de la mà del professor Alfred Vernis (@alfredvernis) la iniciativa de ESADE i el BBVA Momentum Project i les característiques dels projectes que hi participen. Momentum project dóna suport a emprenedors socials amb projectes en marxa que necessiten fiançar i garantir la seva viabilitat. Des del projecte s’ofereix un programa de formació, assessorament i suport que els ajuda a millorar el seu projecte i multiplicar el seu impacte social i econòmic.

Entre les organitzacions que van presentar les seves experiències hi hagué les cooperatives L’Olivera (@olivera_coop) i Som Energia (@somenergia), que van exposar les accions que tenen en marxa en diferents empreses socials per a afrontar la davallada de la demanda.

També l’Associació Alba (@associacioalba), que treballa per la integració social i laboral de persones discapacitades, va exposar el seu projecte destacant la capacitat d’adaptació contínua, el seu model cooperatiu i participatiu per trobar un equilibri entre els vessants social i  empresarial i la creació d’una cultura emprenedora. i.LabSo (@ilabso) i Sostre Cívic ( @sostrecivic) cooperatives de serveis en l’àmbit de la recerca aplicada, nascudes amb la crisi econòmica, van posar especial èmfasi en la importància de que les organitzacions prenguin les decisions amb dades treballades.