Joves en acció és un programa adreçat a joves que no estiguin ni estudiant ni treballant, oferint-los la possibilitat de inserir-se al mon laboral o poder reprendre la formació acadèmica reglada.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar la inserció laboral o el retorn al mon educatiu reglat  dels joves mitjançant un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport. El disseny d’aquest itinerari es farà de manera conjunta (tutor/jove) a traves del anàlisi de competències  així com de les seves motivacions i expectatives.

El programa  té una durada d’un any i inclou  tutories de seguiment, sessions grupals  de reforç de competències personals, alfabetització digital (TIC, Xarxes 2.0) i accions formatives a mida segons els interessos professionals del participant.

Per poder accedir a aquest programa cal tenir entre 18 i 29 anys, estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i figurar com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Si estàs interessat en participar-hi, pots trucar-nos: 934 414 105 i 617 417 235 o enviar-nos un email joves@probens.org i et donarem informació mes detallada del calendari i accions relacionades amb el programa.