[toggle_content title=“Serveis oferts“]

Aquests són alguns dels serveis que hem ofert en aquests més de 30 anys de trajectòria:

Acollida

S’ofereix a: CatalunyaMallorca

Servei dirigit a persones que, procedents d’un procés migratori, s’han instal·lat recentment a la nostra comunitat. També s’ofereix a persones que ja viuen a l’àrea i a les quals la situació de crisi econòmica actual, els ha col·locat en una situació de precarietat.

En aquest servei es desenvolupen accions d’assessorament, orientació, acompanyament a persones residents a Barcelona i / o a l’àrea metropolitana sobre diferents recursos existents al territori en els àmbits de:

 • -Sanitat
 • -Educació reglada
 • -Formació bàsica i instrumental
 • -Gestions administratives
 • -Gestions Administratives de caràcter online
 • -Treball I formació laboral
 • -Serveis Socials i assistencials
 • -Assessorament jurídic

A més es realitzen accions de mediació davant organismes públics, de l’administració o d’altres entitats que gestionen equipaments socials d’acollida. Oferim tallers de formació relacionats amb el coneixement dels recursos existents en l’entorn i l’adquisició de competències relacionades amb la realització i gestió de tràmits administratius en línia.

Assessorament i Consultoria

S’ofereix a: Catalunya

Oferim assessorament a entitats socials, Empreses, organismes oficials i Administració sobre els següents àmbits:

1. Desenvolupament de Projectes Europeus

Probens té més de 20 anys d’experiència en planificació, desenvolupament i execució de projectes europeus d’acció social, els quals s’ha realitzat amb entitats socials de la Unió Europea i com a part de la Xarxa Europea REIN. Probens ofereix serveis de consultories en el desenvolupament de projectes europeus.

2. Eines Social Media

La Web 2.0 i el concepte denominat Social Media han provocat canvis en la comunicació i les relacions entre les persones i les organitzacions.

Amb aquest servei oferim un acompanyament individualitzat i pràctic en les eines 2.0 aplicada al treball diari tenint com a punt de partida la marca de l’entitat i la planificació estratègica de la presència en el món 2.0.

3. Interculturalitat i Diversitat

El maneig de persones amb diferents cultures pot ser difícil. Posem a l’abast d’empreses un servei de tècniques i eines per a la gestió de persones amb diferents orígens dins la seva organització.

4. Assessorament Jurídic en Estrangeria

Posem a disposició d’empreses, entitats i administracions nostre servei jurídic especialitzat en el dret d’estrangeria i moviments migratoris. Aquest servei és gestionat per advocats / des amb més de 10 anys d’experiència en la gestió, tramitació, mediació i assessorament de tràmits d’estrangeria, des d’una vessant social.

Serveis a Empreses

S’ofereix a: Catalunya

Els serveis que Probens ofereix a empreses van adaptats a les necessitats de cadascuna, tenint en compte la innovació, creativitat i les sinèrgies amb diferents professionals que ens permeten oferir un ventall de serveis:

Borsa de Treballs, Intermediació Laboral, Selecció de Personal; donant resposta a necessitats de reclutament i preselecció de personal.

Entre els serveis a empreses estan:

1.Formació especialitzada en Estrangeria

Oferim a empreses una aproximació al marc legal en matèria d’immigració, polítiques migratòries i les últimes reformes que afecten a la situació de residència legal administrativa dels estrangers que viuen al nostre país.

2. Formació especialitzada en diversitat

La incorporació de noves cultures a la nostra societat aporta a les empreses una riquesa i un bagatge humà que creix a mesura que es coneixen i integren aspectes lligats a la gestió de la diversitat. Aquesta formació està orientada a aquestes competències de caràcter social que faciliten i reforcen la convivència en el marc d’un entorn divers.

3.Consultoría Social Media

La gestió de les xarxes socials significa una mirada profunda a la marca de l’organització, una planificació dels recursos que requereix el Pla Estratègic de Comunicació Social Media i un seguit d’adaptacions en els mecanismes de comunicació interna i externa. Des d’aquest servei acompanyem no només en l’aprenentatge de les eines sinó també en la inclusió de les mateixes en el quefer diari de l’entitat perquè la comunicació 2.0 sigui una porta oberta a noves oportunitats.

4. Formació a mida

Dissenyem i organitzem accions formatives a partir de les demandes d’una entitat, empresa o administració: l’interès per desenvolupar determinades competències, aprendre sobre un determinat tema o reforçar aspectes vinculats al desenvolupament competencial de personal.

La llarga trajectòria en l’àmbit de la formació avala una formació de qualitat desenvolupada gràcies al coneixement i l’experiència de professionals de diferents disciplines i amb un bon coneixement dels temes que treballem.

[/toggle_content]

[toggle_content title=“Projectes realitzats“]

Aquests són alguns dels projectes en què hem estat partícips al llarg d’aquests anys:

Projecte Protagonistes del nostre Procés d’Inserció Laboral

Finançat pel Fons Social Europeu i pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Dirigit a persones immigrants extracomunitàries que estiguin en un procés de recerca o millora d’ocupació i que tinguin una residència legal a Espanya.

L’objectiu del Projecte és afavorir la inserció laboral de les persones immigrants a partir del desenvolupament dins del Projecte d’una sèrie d’actuacions:

 • -Entrevistes D’acollida
 • -Tutories D’acompanyament en la recerca de feina
 • -Accions Grupals per adquirir competències bàsiques, instrumentals i de caràcter transversal lligades a la millora de l’ocupabilitat de la persona.
 • -Curs de Formació Laboral, Alfabetització Digital i d’Informàtica Bàsica
 • -Posada En funcionament d’un Club d’Ocupació obert a les persones usuàries del programa que estan buscant feina
 • -Posada En funcionament d’un Espai Obert de Recerca de feina per internet a la disposició dels / les usuaris / es del programa
 • -Gestió D’una Borsa de Treball amb ofertes d’ocupació
 • -Tallers de recerca activa de feina.

Suport jurídic en relació a la realització de gestions administratives lligades a l‘-residència legal dels usuaris del programa

 • -Orientació, Assessorament i acompanyament en relació a l’accés a recursos socials, educatius, formatius i d’assistència social.
 • -Acompanyament En la realització de gestions administratives (presencials i on-line) relacionades amb la recerca de feina.

A més de l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de les persones migrades, el programa també espera:

 • -Potenciar l’accés al mercat de treball en igualtat de condicions de les persones d’origen immigrant.
 • -Sensibilitzar Les empreses i els seus gestors, i així mateix també a les administracions públiques sobre la potencialitat de les persones immigrades que estan buscant feina, si les mateixes tenen a la seva disposició tots els recursos i mitjans possibles.

El projecte ha estat executat a Catalunya (acollint persones de Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana) ia les Balears, Illa de Mallorca (acollint persones del municipi d’Inca i els municipis que formen la Mancomunitat d’Es Raiguer).

A Barcelona, ​​ha desenvolupat des de l’any 2007 i va tenir durada fins a desembre de 2015, atenent a 147 persones en aquest any.

A Mallorca, va iniciar l’any 2013 i va tenir durada fins al 2015, atenent un total de 50 persones.

Projecte Bitàcola: un espai d´acollida

Finançat pel Fons Europeu per a la Integració FEI i pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i per la Direcció General d’Immigració. Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Dirigit a apersonas immigrants extracomunitàries que tinguin una residència legal a Espanya.

L’objectiu del projecte és crear un espai d’acollida per a les persones nouvingudes que han viscut un procés migratori i han arribat al nostre país per treballar i millorar les seves condicions de vida i les de les seves famílies.

 • -Activitats realitzades en el projecte bitàcola:
 • -Orientació Per a l’accés a recursos de diferent tipus presents en el territori.
 • -Recursos Educatius de tipus reglat
 • -Recursos Formatius de caràcter bàsic i laboral
 • -Recursos Sanitaris: targeta sanitària, centres d’assistència primària, centres especialitzats d’urgències.
 • -Recursos Formatius de caràcter bàsic (cursos de català, castellà, alfabetització digital …
 • -Mediació I acompanyament d’usuaris per accedir a recursos de l’àmbit social (serveis socials del barri, serveis socials d’urgència, centres d’acollida)
 • -Accions D’assessorament jurídic i gestió i tramitació d’expedients lligats a permisos de residència i procediments de reagrupació familiar dels usuaris / es del projecte.
 • -Acompanyament I mediació en la realització de tràmits administratius i tràmits on line amb l’administració.
 • -Accions Formatives d’alfabetització digital per a la realització de gestions i tràmits on line.

El projecte ha estat executat Catalunya (acollint persones de Barcelona ciutat i àrea metropolitana) ia les Balears, a l’illa de Mallorca (acollint persones del municipi d’Inca i els municipis que formen la Mancomunitat d’Es Raiguer.

A Barcelona, ​​s’ha desenvolupat des de l‘ ‚any 2012 i va tenir durada fins al 2014 atenent un total de 330 persones en aquest any.

A Mallorca, va iniciar el 2014 i va tenir durada fins a juny de 2015. Durant el seu primer any de gestió es van atendre un total de 120 persones.

Gestió de la Diversitat

Finançat pel Fons Social Europeu i pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Dirigit a empreses que acullen o potencialment poden acollir treballadors estrangers d’origen extracomunitari en les seves plantilles laborals.

L’objectiu del projecte és, mitjançant la tasca realitzada per un equip multidisciplinari format per una prospector, una jurista social especialitzada en estrangeria i un mediador, gestionar la diversitat present a les empreses i oferir una sèrie de serveis:

 1. Tràmits legals relacionats amb estrangeria
 2. Formació especialitzada sobre interculturalitat i diversitat cultural present a Catalunya i Mallorca.
 3. Formació en estrangeria adreçada a comandaments mitjans i intermedis.
 4. Borsa de treball, intermediació laboral i gestió de la integració del treballador / a estranger / a en la nova empresa.

El projecte ha estat executat a Catalunya (acollint persones de Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana) ia les Balears, illa de Mallorca (acollint persones del municipi d’Inca i dels municipis que formen la Mancomunitat d’Es Raiguer).

A Barcelona va iniciar l’any 2013 i va tenir durada fins al 2015.

A Mallorca va tenir durada durant tot l’any 2015.

Projecte Acció Integral per a la inclusió

Aquest projecte s’inclou dins de les accions d’acolliment, i prové d’un projecte inicial d’habitatge anomenat Immobiliària Social i es va desenvolupar a Catalunya i Balears; per la qual cosa posa més èmfasi en l’assessorament per a un habitatge digne.

També es treballen altres aspectes importants per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que fa poc que estan al país o que no saben com aprofitar els recursos existents a la ciutat.

El projecte es va desenvolupar només a Barcelona sota aquest nom durant 2014 i 2015.

Projecto Espai Solidari per a la inclusió

Projecto dirigit a nens entre 6-14 anys, que tenen problemes per seguir el ritme escolar, bé perquè pertanyen a famílies immigrants i han arribat a la ciutat a mig curs, bé perquè a la seva casa no tenen els recursos necessaris per rebre un bon suport educatiu.

El projecte ofereix espais de reforç escolar, tallers i activitats d’oci alternatives, intentant que els nens s’integrin a les activitats normalitzades del municipi.

S’ha desenvolupat a Inca (Balears) i altres ciutats des de l’any 1997.

[/toggle_content]

[toggle_content title=“Projectes Europeus“]

Probens ha participat en un gran nombre de projectes europeus.

Veure secció de Trajectòria Projectes Europeus

[/toggle_content]